Gradimo zajedno...

Djelatnosti GK GRUPE

- geotehnički istražni radovi
- projektiranje u geotehnici
- temeljenje
- zaštita građevnih jama
- podzemne gradnje
- geotehnički nadzor

..20 godina

 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 ŠLJUNČANI STUPOVI
 • 2 ŠLJUNČANI STUPOVI
 • 2 SIDRA
 • 2 SIDRA
 • 2 AB PILOTI
 • 2 AB PILOTI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
 • 2 TORKRET
 • 2 TORKRET
 • 2 ZEMLJANI RADOVI
 • 2 TRANSPORTI
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 

Reference 2003

Kaufland Hrvatska k.d. – Trgovački centar Kaufland, Zagreb; izvođenje šljunčanih pilota

Team d.d. – Stambene zgrade POS, Rijeka; izvođenje šljunčanih pilota

Uljanik brodogradlište d.d. – Nova hala AKZ i kotlovnica – brodogradilište Uljanik; izvođenje šljunčanih pilota

Luka Ploče gradnja d.d. – Zgrada centra za socijalnu skrb, Ploče; izvođenje šljunčanih pilota

Energoplan građevno poduzeće d.o.o. – Sportska dvorana Dom mladosti, Pula; izvođenje šljunčanih pilota