Gradimo zajedno...

Djelatnosti GK GRUPE

- geotehnički istražni radovi
- projektiranje u geotehnici
- temeljenje
- zaštita građevnih jama
- podzemne gradnje
- geotehnički nadzor

..20 godina

 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 MLAZNO INJEKTIRANJE
 • 2 ŠLJUNČANI STUPOVI
 • 2 ŠLJUNČANI STUPOVI
 • 2 SIDRA
 • 2 SIDRA
 • 2 AB PILOTI
 • 2 AB PILOTI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 VERTIKALNI DRENOVI
 • 2 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
 • 2 TORKRET
 • 2 TORKRET
 • 2 ZEMLJANI RADOVI
 • 2 TRANSPORTI
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Reference

Projekt Vrsta radova
2019
Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta – Luka Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova i izvedba vertikalnih drenova
2018
Logistički centar LIDL – Celje Temeljenje objekta AB i CFA pilotima
Rekonstrukcija željezničke pruge Dugo Selo – Križevci Ubrzanje konsolidacije temeljnog tla šljunčanim drenovima
Izgradnja poduzetničko proizvodno impulsnog centra Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Tvornica Kostwein – Varaždin Poboljšanje tla metodom dubinskog vibracijskog zbijanja
Autocesta A4 – Most Halašica – Osijek Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Pročistač Pforzheim Izvedba mlaznoinjektiranih stupnjaka
Modernizacija pruge Zapršić – Zabok Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Izgradnja obiteljske kuće, otok Brač Građevinski radovi
Izgradnja istočne obilaznice Bjelovar Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Proizvodna hala ADK – Hoče, SLO Zaštita građevne jame i poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Proizvodna hala Bjelin – Bjelovar Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Osnovna škola Markuševec – Zagreb Zaštita građevne jame, mlazno injektiranje, sidra, CFA piloti
Rekonstrukcija mosta Kloštar pruge M202 Zagreb GK – Rijeka Izvedba kontaktnog injektiranja i samobušivih sidara
Rekonstrukcija mosta Ljubošina pruge M202 Zagreb GK – Rijeka Izvedba kontaktnog injektiranja i samobušivih sidara
2017
Izgradnja etno kuće Vidovec Građevinski radovi
Izgradnja brze ceste Popovec – Marija bistrica – Zabok Izvedba vertikalnih drenova
Osnovna škola Kaštanjer – Pula Sanacija temeljne kostrukcije mlazno injektiranim stupnjacima
Izgradnja kuća u nizu, Drenov Grič – Ljubljana Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Istočna obilaznica grada Vinkovca Izvedba vertikalnih drenova
Terminal tekučih tereta Luka Ploče – spremnici T211 i T212 Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Spojna cesta Marinići II, Rijeka Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Brodogradilište 3. Maj Izgradnja sidrenih blokova i ugradnja polera
Trgovački centar “Designer Outlet Croatia” općina Rugvica Temeljenje objekta FDP i CFA pilotima
Brodogradilište Uljanik – obala 6, Radna platforma za dizalicu Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova, izvedba AB pilota i izrada AB ploče
Hofer Ljubljana Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Brza cesta -Zlatar Bistrica – Andraševec – Breznički Hum Izvedba vertikalnih drenova
Rekonstrukcija željezničke pruge Dugo Selo – Križevci Ubrzanje konsolidacije temeljnog tla šljunčanim drenovima
Babina Greda – dodatno ojačanje zaštite konstrukcije Izvedba geotehničkih sidara
2016
Uljanik – Obala 6 Geotehnički istražni radovi
Izgradnja nove željezničke pruge Gradec – Sv. Ivan Žabno Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Rekonstrukcija željezničke pruge Dugo Selo – Križevci Ubrzanje konsolidacije temeljnog tla šljunčanim drenovima
Jaguar – Land Rover – Slovačka Temeljenje objekta za novu tvornicu
Industrijska građevina – Kronošpan Bjelovar Poboljšanje temeljnog tla šljunčanim stupovima i duboko temeljenje CFA pilotima
Sanacija operativne obale u Jelsi, otok Hvar Radovi stabilizacije i poboljšanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem
HE Brežice – Slovenija Izvedba brtvene zavjese tehnologijom mlaznog injektiranja
Ulaz u Luku Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova i izvedba vertikalnih drenova
Agroproteinka Energija Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Starački dom – Glina Poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Tvornica Jedinstvo Kartonaža – Ivanec Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Pročistač – Knin Izgradnja pročistača
2015
Benzinska postaja INA – Zagreb Zaštita građevne jame izvođenjem AB stupova
Izgradnja državne ceste D106, Prolaz kroz Pag Izvedba vertikalnih drenova
Izgradnja državne ceste D106, Prolaz kroz Pag Duboko temeljenje AB pilotima
ACI Marina, Slano Duboko temeljenje AB pilotima
AC Gradec – Križevci, Podravski ipsilon Izvedba AB pilota za temelje zida zaštite od buke
ACI Marina, Slano Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Terminal rasutih tereta Luka Ploče – Temelji tehnološke opreme Zabijanje predgotovljenih AB pilota
Terminal Omišalj, Krk – spremnici derivata Izvođenje geotehničkih radova i poboljšanje temeljnog tla
Pruga DG – Botovo – Dugo Selo Sanacija klizišta poboljšanjem tla mlaznim injektiranjem
2014
Rekonstrukcija željezničke pruge – Ormož (SLO) Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Poduhvaćanje poslovno stambene zgrade u Maksimilijanovoj 23 – Pula Izvedba mlaznoinjektiranih stupnjaka
Maksimilijanova ulica – Pula Bušenje za ugradnju deformetra i injektiranje injekcijskom smjesom
Silosi za skladištenje žita – Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o. – Čakovec Poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Logističko distributivni centar – Rugvica Izvedba vertikalnih drenova
Srednja škola Dragutina Stražimira Sanacija temelja mikropilotima i naglavnom gredom
Obilaznica Nagyatad – Mađarska Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova
Brza cesta Popovec – Marija Bistrica Izvedba vertikalnih drenova
Savijačnica i podizni stol u hali brodogradilišta Pula Izvedba mlaznoinjektiranih stupnjaka
Brodogradilište Uljanik – Pula Geotehnički istražni radovi
Luka Ploče – Ulazni terminal Cementna stabilizacija pristupne ceste na ulaznom terminalu
Zračna luka Pleso – Zagreb Izvedba mlaznoinjektiranih stupnjaka
WWTP Knin, pročišćivat otpadnih voda Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
2013
Višenamjensko skladište – Luka Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Silosi za skladištenje žita – Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o. Geotehnički istražni radovi
Crpna stanica Prijevor i Obuljeno – Dubrovnik Geotehnički istražni radovi
AC Zagreb – Lipovac: čvor Ivanja Reka Izvedba vertikalnih drenova
Specijalna bolnica Novi Marof Zaštita građevne jame izvođenjem mikropilota i sidara
Brza cesta Popovec – Marija Bistrica Izvedba vertikalnih drenova
T – Mobile, Sračinec Izvođenje armirano betonskih pilota
Hong Kong – proširenje aerodroma Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Izgradnja kolektorske mreže – Dubrovnik Zaštita građevne jame izvođenjem mlazno injektiranih stupnjaka
Izgradnja kolektorske mreže – Pula Zaštita građevne jame izvođenjem mlazno injektiranih stupnjaka
Most preko rijeke Drave – Osijek Izrada bušotina i ugradnja geotehničkih sidara
AC Gradec – Sokolovec A12 Izvedba vertikalnih drenova
2012  
Most preko rijeke Drave – Osijek Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Most preko rijeke Drave – Osijek Izvedba geotehničkih sidara
Vijadukt u čvorištu Anđeli Jadranske autoceste Izvođenje armirano betonskih pilota
Mullerov breg, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Željeznički mostovi u RH Geotehnički istražni radovi
Zračna luka Zagreb Geotehnički istražni radovi
Projekt Sv. Jana Grad Jastrebarsko Geotehnički istražni radovi
Stambeno poslovni objekat, Strojarska ulica Zagreb Izvođenje armirano betonskih pilota
AC Zagreb – Lipovac: čvor Ivanja Reka Izvedba vertikalnih drenova
WWTP Knin, pročišćivat otpadnih voda Izvedba vertikalnih drenova
AC Gradec – Sokolovec A12 Izvedba vertikalnih drenova
Terminal rasutih tereta Luka Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Glavni kolektor Pula – Izvođenje dijela radova na projektu zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2- Izgradnja kolektora Riva, Flaciusova ulica – Pula Zaštita građevne jame izvođenjem mlazno injektiranih stupnjaka i armirano betonskih pilota
2011
Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda Božjakovina Izvedba šljunčanih i betonskih pilota, vertikalni drenovi
Sanacija željezničkog mosta “Sava – Jakuševac”, Zagreb Poboljšanje temelja mlaznim injektiranjem
Javna podzemna garaža Kapucinski trg Varaždin Zaštita građevne jame, mlazno injektiranje, sidra, dijafragma
Zapadno trgovački centar, Rijeka Zaštita građevne jame, mlazno injektiranje, sidra, AB piloti
Dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate  
Termonal Omišalj na otoku Krku Izvedba mlaznog i konsolidacijskog injektiranja
Sustav odvodnje Kneginec i Črnec Biškušečki – spoj na kanalizacijski sustav VŽ Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Hala za reciklažu, Postolje silosa otpadne vode – Knauf Insulation, Novi Marof Poboljšanje temelja mlaznim injektiranjem
Izmještanje trase secte D46. Most Bosut Izvedba vertikalnih drenova
Postrojenje za prihvat, skladištenje i loženje drvnog ostatka/drvne biomase  
tvornice cementa “Sv. Juraj” Izvođenje armirano betonskih pilota
Stambeno poslovni objekat , Knin Zaštita građevne jame mlaznim injektiranjem
Veterinarski fakultet, Zagreb Geotehnički istražni radovi
2010
Poslovni park Zagreb, Faza II, Hala 3, Sveta Nedelja Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
AC Zagreb-Sisak, nadvožnjak Donji Vukojevac, poddionica Buševec – Lekenik Izvedba vertikalnih drenova
AC Zagreb – sisak, poddionica Buševec – Lekenik, Burdeljski potok Izvedba vertikalnih drenova
Stambena građevina na adresi Andrije Hebranda, Vojnić Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Popravak zone oštećenja u području spoja nasute i betonske brane HE Dubrava Izvedba mlaznog i konsolidacijskog injektiranja
Most preko rijeke Bednja na LC 25143 Varaždinske Toplice Poboljšanje temelja mlaznim injektiranjem
Crkva Sv. Srdaca, Pula Zaštita temelja mlaznim injektiranjem
Dogradnja građevine Osnovna škola Braće Radić, Kloštar Ivanić Pobolšanje temelja mikropilotima i sidrima
Stambena zgrada za stradalnike domovinskog rata “SZ-2”, Ploče Poboljšanje temelja mlaznim injektiranjem
Centar za mentalno zdravlje Sv. Rafael Poboljšanje temelja mlaznim injektiranjem
IKEA, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Crpna stanica Kajiševac, Vinkovci Geotehnički istražni radovi
2009
Sportska dvorana Skradin Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Crkva Dugo Selo Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
A-12, nadvožnjak D-28 Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Crkva Sv. Vida, Pitomača Zaštita objekta temelja mlaznim injektiranjem
Avenue Mall, Osijek Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Biološki pročišćivač otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese Zaštita građevnih jama i poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Knjižnica D7-C17 u naselju Sopnica Jelkovec, Sesvete Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Stambena građevina u ulici Tina Ujevića, Varaždin Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Ban Centar, stambeno poslovna građevina, Zagreb Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Proizvodni pogon Bistva u sklopu tvornice Radež d.d. Korčula Zaštita jame mlaznim injektiranjem
AC Bjelovar – Vrbovec Izvedba vertikalnih drenova
Državna cesta D206, Krapina – Pregrada Izvedba vertikalnih drenova
Silos za šećer, Sladorana Županja Izvedba vertikalnih drenova
Rekonstrukcija Poliklinike i klinike za psihološku medicinu KBC Rebro, Zagreb Izvođenje armirano betonskih pilota i sidrenje
Pogon za izomerizaciju INA, Sisak Izvođenje armirano betonskih pilota
Rezervoarski terminal – Terminal Omišalj Geotehnički istražni radovi
2008
Kontejnerski terminal Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
JANAF Sisak, Rezervoar A-2507 Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
JANAF Sisak, Rezervoar A-2508 Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambene zgrade Sisak Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
JANAF Sisak, Rezervoar A-2509, A-2510, A-2511, Sisak Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambena građevina, Aquae Vivae, Krapina Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
FMZ Supernova, Slavonski Brod Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
DC Novigrad – Ponte Portone, čvor Nova Vas, Istra Poboljšanje tla šljunčanim pilotima i vertikalni drenovi
AC Velika Gorica – Zagreb Poboljšanje tla šljunčanim pilotima i vertikalni drenovi
Poslovna zgrada Euroherc osiguranja, Zagreb Zaštita objekta mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Roses Fashion Outlet, Sv. Križ Začretje Poboljšanje tla mlazno injektiranim stupnjacima
AC Zagreb – Goričan, Most Trnava, Most na paralelnom putu, prolaz za poljop. Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Stambeni objekat A-11, naselje Sopnica Jelkovec, Sesvete Zaštita građevne jame mlaznim injektiranjem
Mercator centar Varaždin Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Kristalna palača BTC, Ljubljana SLO Zaštita jame mlaznim injektiranjem, sidrenje i torkret
Stari most u Jalkovcu Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Poslavna zgrada Euroagram, Sisak Zaštita jame mlaznim injektiranjem
AC Beli Manastir – Osijek – Svilaj, Koridor 5C Izvedba vertikalnih drenova
Industrijska zona Sermin, Koper, SLO Izvedba vertikalnih drenova
Proizvodno-skladišna građevina, Škofljica SLO Izvedba vertikalnih drenova
Poslovna skladišna građevina Planta, Škofljica Izvedba vertikalnih drenova
Poslovna skladišna građevina Fact, Škofljica Izvedba vertikalnih drenova
Stambeno naselje Rosika, Vrhnik Izvedba vertikalnih drenova
AC Zagreb-Sisak, Most Barbarički Jarak Izvedba vertikalnih drenova
AC Zagreb-Sisak, Nadvožnjak Novo Selo, Nadvožnjak Buševec, Most buna Izvedba vertikalnih drenova
Državna cesta D301, Novigrad, Ponte Portone, Istra Izvedba vertikalnih drenova
Objekat u krugu tvornice Gavrilović, Petrinja Izvođenje mikropilota
Kompleks Hydrocracker u sklopu rafinerije INA, Rijeka Izvođenje mikropilota i torkreta
HE Lešće Sidra za zaštitu od uzgona
Trafostanica Rijeka Izvođenje sidara i torkreta
Svibovec toplički Izvođenje sidara i torkreta
Poduzetnička zona Križ Geotehnički istražni radovi
Benzinska crpka, Veliko Trgovišće Geotehnički istražni radovi
Medicinski kompleks Medikol, Zagreb Geotehnički istražni radovi
2007
Trgovački centar LIDL Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj, vijadukt Jošava Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
AC Zagreb-Split-Dubrovnik, čvor Čeveljuša Poboljšanje tla šljunčanim pilotima i vertikalni drenovi
Trgovački centar Plodine, Đakovo Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Spojna cesta čvor Ploče, Luka Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Proizvodno skladišna hala, Ivanić Grad Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Poslovna zgrada Ploče Poboljšanje tla šljunčanim pilotima i vertikalni drenovi
METRO Jankomir, Zagreb Izvođenje armirano betonskih pilota
Poboljšanje temeljnog tla za potrebe temeljenja klinker silosa, Beočin Srbija Poboljšanje tla metodom dubinskog vibracijskog zbijanja
Izgradnja filtera u tvornici 10. kolovoz, Solin Izvedba GEWI i Duktilnig pilota
Pročišćivač Koper, SLO Izvedba vertikalnih drenova
Ulaz u Luku Koper Izvedba vertikalnih drenova
Rekonstrukcija hotela Palazzo, Poreč Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Stambeno naselje Špansko Oranice, Zagreb Zaštita jame mlaznim injektiranjem
CUPOVZ digestor br. 3, Zagreb Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Župni dvor Vinica Geotehnički istražni radovi
Poslovni park Brezje, Varaždin Geotehnički istražni radovi
Objekti u krugu tvornice Uljanik Geotehnički istražni radovi
2006
Trgovački centar Supernova, Slavonski Brod Poboljšanje tla izvedbom šljunčanih i vibro beton pilota
AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, čvor Đakovo Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Poslovni park Zagreb, Sveta Nedelja Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambeno poslovne građevine naselje Sopnica Jelkovec Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Rijeka Gateway Project, Rijeka Ojačanje tla mlaznim injektiranjem
AC Zagreb – Lipovec, čvor Rugvica Poboljšanje tla šljunčanim pilotima i vertikalni drenovi
Prilazna cesta Luka Koper Izrada vertikalnih drenova
Klinker silos, Beočin Dubinsko vibracijsko zbijanje tla
Tvornica kamene vude Rockwool Poboljšanje tla izvedbom vibro betonskih pilota
Stambeno poslovni objekat Fužine Izvedba mikropilota
Stambena građevina Ribnjak 8 i 9, Omiš Poboljšanje tla izvedbom šljunčano betonskih pilota
Biotehnološki park, Varaždin Geotehnički istražni radovi
Novi objekt Radnička cesta, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Poslovni park Zagreb Faza 1, Faza 2 i Faza 3, Sveta Nedelja Geotehnički istražni radovi
Poslovni park Zagreb Faza 3, Prepumpne stanice, Sveta Nedelja Geotehnički istražni radovi
2005
Poslavna građevina Zagreb Tower, Zagreb Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambena građevina Ribnjak 6, Omiš Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Nadvožnjak preko željezničke pruge, Županja, AC Zagreb – Lipovac Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
AC Zagreb – Lipovac: čvor Križ Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Hotelski kompleks Bellevue Dubrovnik Zaštita građevne jame mikropilotiranjem i sidrenjem
Rekonstrukcija stambene građevine, Buje Izvedba mikropilota
Tunel Sv. Kuzam, Rijeka Sanacija tunela mlazno injektiranim stupnjacima
Viadukt Krapinčica, Krapina Sanacija AB pilota mlaznim injektiranjem
2004
Aparthotel Kajzer, Makarska Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambena zgrada Ribnjak 7, Omiš Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Skladišne hale Nivogradnje, Zagreb Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
AC Zagreb – Macelj, dionica Krapina-Macelj Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
UNI Maribor Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Tvornica stočne hrane Koka Varaždin Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Podvožnjak na trasi južne zaobilaznice grada Čakovca Zaštita jame mlaznim injektiranjem
Prodajni centar LIDL, Petrinja Geotehnički istražni radovi
Prodajni centar LIDL, Sisak Geotehnički istražni radovi
Prodajni centar LIDL, Županja Geotehnički istražni radovi
Prodajni centar LIDL, Koprivnica Geotehnički istražni radovi
Prodajni centar Mercator, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Skladišni centar Nivogradnja, Zagreb Geotehnički istražni radovi
2003
Stambene zgrade POS, Rijeka Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Nova hala AKZ i kotlovnica – brodogradilište Uljanik Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Zgrada centra za socijalnu skrb, Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Trgovački centar Kaufland Zagreb Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Poslovno stambeni objekat Majlond, Ljubljan SLO Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Sportska dvorana Dom mladosti, Pula Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Novi pogon tvornice Knauf, Kosovo kraj Knina Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Stambeni blok, Škofljica Ljubljana SLO Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Multikino Kolosej Maribor, SLO Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Poslovni objekat Eurocentar Zagreb Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Auto otok Peugeot, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Trgovački centar Termocommerce, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Silosi Knauf, Knin Geotehnički istražni radovi
Brodogradilište Uljanik 1-Hale RPS, BS Geotehnički istražni radovi
Poslovno stambena građevina Pula Geotehnički istražni radovi
Nadvožnjak “Virje” Geotehnički istražni radovi
2002
Temeljenje nadvožnjaka, dionica Breznički Hum – Novi Marof Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje prodajnog auto salona Rudman, Karlovac Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje poslovno-stambenog objekta, Omiš Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje novog kompleksa bazena, Krapinske Toplice Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje proizvodnog pogona tvornice Knauf, Knin Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Trasa auto ceste Klanec-Ankaran-Bivje, Koper SLO Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Izvedba ojačanja temelja u objektu SFOR-a, Sarajevo Izvedba GEWI pilota
Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Sv. Ivan Zelina Geotehnički istražni radovi
Klizište Čižići – Pavlineki, Bednja Geotehnički istražni radovi
Tržnica Gvozd Geotehnički istražni radovi
Most Rinkovec, Bednja Geotehnički istražni radovi
2001
Temeljenje novog stambenog hotelskog kompleksa HIT Marina Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje novog objekta Kaufland, Sisak Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Sanacija temeljnog tla osnovne škole poduhvaćanjem temelja građevine, Sisak Poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Zaštita građevne jame za poslovno-stambeni objekt VMD, Zagreb Zaštita jame mlaznim injektiranjem i sidrenjem
Osnovna škola Sisak Geotehnički istražni radovi
Poslovna građevina MDV, Varaždin Geotehnički istražni radovi
Stambeno poslovni objekat VMD, Zagreb Geotehnički istražni radovi
2000
Temeljenje novog objekta Rudnik, Ljubljana SLO Poboljšanje temeljnog tla izvedbom betonskih pilota
Sanacija temeljnog tla kapele Sv. Marije Magdalene poduhvačanjem temelja Poboljšanje tla mlaznim injektiranjem
Most Moždenski jarek, Bjelovar Geotehnički istražni radovi
Poslovna zgrada Klanjec Geotehnički istražni radovi
Poslavna građevina, Varaždin Geotehnički istražni radovi
Crkva Sv. Marije Magdalene, Donji Kraljevec Geotehnički istražni radovi
Stambeno poslovni objekat, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Poslovne hale trgovačkog centra, Zagreb Geotehnički istražni radovi
Klizište Drežnik, Nova Gradiška Geotehnički istražni radovi
Klizište Rešetari, Nova Gradiška Geotehnički istražni radovi
Južna zaobilaznica grada Varaždina Geotehnički istražni radovi
1999
Postrojenje za preradu pitke vode, vodocrpilište Jelas, Slavonski Brod Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje silosa i pratećih objekata, Nova Gradiška Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Brodogradilište Uljanik, Pula Geotehnički istražni radovi
Vodospremnik Đurmanec Geotehnički istražni radovi
Vodospremnik Dukovec Geotehnički istražni radovi
1998
Pročišćivač otpadnih voda TE Plomin II Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Temeljenje objekta terminal 5 za rasute terete, Luka Ploče Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota
Praonica automobila AP Varaždin Geotehnički istražni radovi
Vodospremnik Premrli, Pregrada Geotehnički istražni radovi
Glinokop Cukavec, Turčin Geotehnički istražni radovi
1997
Temeljenje nove crkve “Presvetog srca Isusovog”, Karlovac Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih pilota