Gradimo skupaj...

Storitve GK SKUPINE

- geotehnične preiskave tal
- projektiranje v geotehniki
- temeljenje tal
- zaščita gradbenih jam
- podzemna gradnja
- geotehnični nadzor

..20 let

 • 2 Jet Grouting
 • 2 Jet Grouting
 • 2 Jet Grouting
 • 2 Gruščnati piloti
 • 2 Gruščnati piloti
 • 2 Sidra
 • 2 Sidra
 • 2 Armirano-betonski piloti
 • 2 Armirano-betonski piloti
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Geotehnične preiskave tal
 • 2 Soilcrete – visokotlačno injektiranje
 • 2 Soilcrete – visokotlačno injektiranje
 • 2 Zemeljska dela
 • 2 Transporti
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Animacije

Jet Grouting – mono

 

Jet Grouting – duplex

 

Jet Grouting – triplex

 

Gruščnati piloti

 

Globinsko vibracijsko zbijanje

 

Vertikalni drenaž

 

Vrtalni piloti

 

CFA piloti

 

Geotehnična sider

 

Samovrtalno sider

 

Štapno sider