Gradimo skupaj...

Storitve GK SKUPINE

- geotehnične preiskave tal
- projektiranje v geotehniki
- temeljenje tal
- zaščita gradbenih jam
- podzemna gradnja
- geotehnični nadzor

..20 let

 • 2 Jet Grouting
 • 2 Jet Grouting
 • 2 Jet Grouting
 • 2 Gruščnati piloti
 • 2 Gruščnati piloti
 • 2 Sidra
 • 2 Sidra
 • 2 Armirano-betonski piloti
 • 2 Armirano-betonski piloti
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Vertikalne drenaže
 • 2 Geotehnične preiskave tal
 • 2 Soilcrete – visokotlačno injektiranje
 • 2 Soilcrete – visokotlačno injektiranje
 • 2 Zemeljska dela
 • 2 Transporti
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

GK SKUPINA

Podjetje GK GRUPA d.o.o je izvajalec geotehničnih konstrukcij, poslujemo v Hrvaški, Sloveniji, Avstriji in v Bosni i Hercegovini s tendenco širjenja v ostale države v regiji.

S stalnim vlaganjem v strokovni kader in najsodobnejšo opremo ponuja GK GRUPA optimalne rešitve za vse geotehnične probleme.

PROJEKTI V TEKU

HONG KONG - Poboljšanje nosilnosti tal z izvedbo gruščnatih pilotov

SLOVAČKA - Jaguar - Land Rover, temeljenje objekta za novu tvornicu

MAĐARSKA - Zboljšanje nosilnosti tal z izvedbo gruščnatih pilotov

LUKA PLOČE - Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta - poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova i izvedba vertikalnih drenova

SLOVENIJA - HE Brežice, izvedba brtvene zavjese tehnologijom mlaznog injektiranja

MAKEDONIA - Avtocesta Veles - Katlanovo, zboljšanje nosilnosti tal z izvedbo gruščnatih pilotov

Hofer Ljubljana - Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

Brodogradilište Uljanik - Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova, izvedba AB pilota i izrada AB ploče

ZAGREB - Trgovački centar "Designer Outlet Croatia" - Temeljenje objekta FDP i CFA pilotima

RIJEKA - Spojna cesta Marinići II - Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

LUKA PLOČE - Terminal tekućih tereta - spremnici T211 i T212 - Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

RIJEKA - Brodogradilište 3. Maj - Izgradnja sidrenih blokova i ugradnja polera

Brza cesta Zlatar Bistrica - Andraševec - Breznički Hum - Izvedba vertikalnih drenova

Rekonstrukcija željezničke pruge Dugo Selo – Križevci - Ubrzanje konsolidacije temeljnog tla šljunčanim drenovima

BABINA GREDA - Dodatno ojačanje zaštitne konstrukcije izvedbom geotehničkih sidara

ULJANIK - Obala 6 - Geotehnički istražni radovi

GRADEC - SV. IVAN ŽABNO - Poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

DUGO SELO - KRIŽEVCI - Rekonstrukcija željezničke pruge ubrzanjem konsolidacije temeljnog tla šljunčanim drenovima

KNIN - WWTP, izgradnja pročistača

ZAGREB - Agroproteinka Energija, poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

GLINA - Starački dom, poboljšanje tla mlaznim injektiranjem

IVANEC - Tvornica Jedinstvo Kartonaža, poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova

OTOK HVAR - Jelsa, radovi stabilizacije i poboljšanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem

LUKA PLOČE - Izgradnja brze ceste za Luku i grad Ploče, poboljšanje temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova i vertikalnih drenova

LUKA PLOČE - Terminal rasutih tereta, temelji tehnološke opreme, zabijanje predgotovljenih AB pilota

LUKA PLOČE - Terminal rasutih tereta, ulazni terminal i terminal tekućih tereta, izvedba šljunčanih pilota i vertikalnih drenova

ZAGREB - Zračna luka Pleso, izvedba mlaznoinjektiranih stupnjaka

KNIN - WWTP, izvedba šljunčanih pilota